El CAP Manso desenvolupa un programa en què persones grans sedentàries fan activitat física a l’escola supervisades per estudiants d’ESO

  • El projecte, fonamentat en reforçar els vincles entre diferents generacions, busca incrementar l’exercici físic, millorar la qualitat de vida i el suport social percebut per les persones grans
  • Per cada participant hi ha dos alumnes que guien i avaluen els exercicis, combinats amb activitats cognitives i de psicomotricitat, i amb xerrades i intercanvi d’experiències

El Centre d’Atenció Primària (CAP) Manso de Barcelona desenvolupa un programa d’intercanvi generacional en què persones grans que fan una vida sedentària realitzen activitat física supervisades per estudiants d’educació secundària obligatòria de l’escola Salesians Rocafort, amb l’objectiu d’incrementar l’exercici físic i millorar la qualitat de vida i el suport social percebut per les persones grans.

En el projecte, anomenat Presents, participen 30 persones majors de 65 anys, monitorades com a sedentàries o amb baixa activitat física, que realitzen un programa d’exercicis de força, potència, equilibri, marxa, flexibilitat i exercicis cardiovasculars dues hores a la setmana durant sis mesos. Cada participant disposa de dos estudiants que organitzen exercicis personalitzats, supervisen la realització correcta de les fitxes programades, l’acompanyen i avaluen si passa al següent nivell.

A més de l’exercici físic, totes les setmanes es fan activitats de caire cognitiu i de psicomotricitat fina, dinamitzades pels estudiants, així com xerrades transgeneracionals amb intercanvi d’experiències. Un exemple és l’activitat “Posa’t a la pell de l’altre” per fomentar l’empatia, on els estudiants viuen en primera persona les dificultats d’una persona gran que perd capacitats físiques i troba dificultats en tasques com cordar-se les sabates o agafar plats d’un armari alt.

També s’han tractat temes com l’assetjament escolar o les relacions tòxiques amb el punt de vista de persones grans i estudiants. D’aquesta manera, s’apropa el concepte de vellesa als adolescents des d’una perspectiva més vivencial i, al mateix temps, es promou l’envelliment saludable i la importància de l’autocura en les diferents etapes de la vida.

L’activitat té lloc a les instal·lacions de l’escola i forma part d’una assignatura optativa d’atenció a la comunitat cursada per 30 alumnes de 2n i 30 alumnes de 3r d’ESO. El procés està supervisat, en tot moment, pels professionals sanitaris del CAP Manso, amb qui col·laboren els docents de l’escola Salesians Rocafort, així com altres especialistes en geriatria, fisioteràpia, teràpia ocupacional i psicologia per desenvolupar els diferents tallers.

El projecte Presents ja té assegurada la seva continuïtat per al proper curs acadèmic 2018-2019 i estan treballant per consolidar-lo, amb l’elaboració de materials per a l’organització de les activitats, i fins i tot per reproduir-lo en altres centres escolars.

“Generar interès per a la cooperació en la comunitat ha de servir d’espurna per engegar programes en xarxa on ens puguem nodrir de les capacitats i coneixements dels diferents actors per créixer com a societat de manera més saludable”, apunta la directora de l’Equip d’Atenció Primària Sant Antoni, del CAP Manso, Ylenia García.

Formació prèvia
Prèviament a les sessions amb persones grans, els estudiants han rebut formació en relació amb el projecte, el procés d’envelliment i els tests d’activitat física en què s’han basat les activitats i que pertanyen al Programa Vivifrail, dirigit a mantenir un nivell de funcionalitat dels usuaris que els permeti el major grau d’autonomia possible.

Envelliment i aïllament social
El projecte va néixer com a conseqüència del diagnòstic de salut comunitària del barri de Sant Antoni de l’Eixample, amb uns resultats que parlen d’una població amb un fort sentiment d’identitat, però amb un envelliment i aïllament social que està per sobre de la mitjana de la ciutat de Barcelona: un 34,9 % de persones de més de 75 anys viuen soles.

Aquestes característiques condicionen el sedentarisme que és un dels principals factors de risc de mortalitat i de patir una malaltia no transmissible, com és el cas de les cardiovasculars, el càncer i la diabetis. A més, l’evidència científica respecte dels majors de 65 anys indica que les persones actives presenten taxes més baixes de mortalitat i una millora òssia i de conjunt.

Barcelona, 17 d’abril de 2018

 Més informació: