Alimentació

menus_alimentacio
Fundació Alícia
: dedicada a la promoció d’hàbits alimentaris saludables tant per a la població sana com a suport en les dietes de determinades malalties.

Fundació Dieta Mediterrània: promou i difon els beneficis de la dieta mediterrània en diferents aspectes: salut, hitòria, cultura, cuina, agricultura i mediambient.

ACAB: Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB).

Anuncis