CAP Barcelona Ciutat de l’ICS a les xarxes socials

CAP Barcelona Ciutat de l’ICS, Gerència Territorial de Barcelona de l’ICS
ASSIR Barcelona, Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Barcelona 
CAP Adrià
CAP El Carmel
CAP Guinardó
CAP Guineueta
CAP Passeig de Sant Joan
CAP Poblenou
CAP Rio de Janeiro
CAP Sant Rafael
CAP Turó

Twitter
Si voleu veure la informació d’un centre d’atenció primària (CAP) en concret, heu de fer una cerca per etiqueta, seguint el model #CAPTuró

Gerència Territorial de Barcelona: @apicsbcn
CAP Passeig de Sant Joan: @CAPSantJoan
CAP Poblenou: @CAPPoblenouPED
CAP Ramón Turró: @EAPRAMONTURRO

Facebook
CAP Passeig de Sant Joan
CAP Poblenou

Youtube ICS
Canal de l’ICS