Per professionals

Butlletins amb literatura científica

  • ComptaGotes: butlletí electrònic d’actualització farmacològica i terapèutica per a la promoció d’una prescripció raonada a les consultes d’atenció primària #Comptagotes
  • 7SETmanal: butlletí electrònic d’actualització de la literatura científica per millorar la pràctica clínica a les consultes d’atenció primària #7SETmanal

Col·legis oficials


Salut comunitària


Informació per a la recerca


Noves tecnologies


Educació sanitària per a la població en els dies mundials


Estudis basats en l’evidència per a la pràctica clínica

Material per la promoció de la salut