Informació pràctica dels serveis i unitats

La ciutat de Barcelona s’organitza en serveis d’atenció primària (SAP), els quals coordinen i donen suport a la tasca diària dels centres d’atenció primària (CAP) i unitats del territori. Cada CAP està format per un o més equips d’atenció primària (EAP), que són els professionals sanitaris que atenen la ciutadania. Els EAP poden tenir el mateix nom que el CAP o pot ser diferent.mapa_serveis_bcn

El CAP és el centre d’atenció primària que dona assistència de salut als ciutadans.
El vostre CAP és assignat en funció del vostre domicili, podeu consultar quin és el vostre al web de l’Institut Català de la Salut. També podeu demanar un canvi del vostre professional de medicina o pediatria, o bé un canvi de centre.


Servei de Rehabilitació i Servei de Diagnòstic per la Imatge


Equips de pediatria

Els equips de pediatria d’atenció primària a la ciutat de Barcelona aglutinen l’assistència sanitària a la infància en els seus territoris de referència per donar una millor atenció de salut a la població infantil.