Servei d’atenció a les persones trans*

Reunió de treball de l'equip del Servei Trànsit

Reunió de treball de l’equip del Servei Trànsit amb la ginecòloga Rosa Almirall en primer terme

El Servei Trànsit és una unitat dels CAP de Barcelona ciutat de l’Institut Català de la Salut que realitza acollida, assessorament i acompanyament a les persones trans* que necessiten recursos mèdics, psicològics o socials per completar amb garanties el seu procés de transició de gènere.

Es tracta d’un servei únic a Catalunya i innovador a Europa perquè s’ofereix des de l’atenció primària, és a dir, des de l’accés a la sanitat més proper a la ciutadania; i també perquè es basa en els principis de màxim respecte a la identitat sentida per la persona, a l’autonomia i llibertat de decisions i, especialment, a la consideració del fet trans* com una expressió més de la diversitat humana i no com a una malaltia.

La iniciativa va néixer fa uns cinc anys al CAP Manso per la inquietud de la ginecòloga Rosa Almirall davant la problemàtica d’aquest col·lectiu i aquest any s’ha traslladat al CAP Numància per oferir un millor servei, ja que l’increment de la demanda va requerir reforçar l’equip. Actualment, consta de set professionals: la ginecòloga Almirall, com a responsable; un metge de família, una llevadora, dues psicòlogues, una treballadora social i un administratiu.

“La identitat sentida és un sentiment molt profund que manifesta que tu saps qui ets, pel que fa al gènere, però la resta no t’ho reconeix”

Rosa Almirall, impulsora i responsable del Servei Trànsit

Des d’octubre de 2012, a Trànsit s’ha atès a unes 1.100 persones trans* i altres 450 del seu entorn afectiu i/o familiar i, en l’últim any, han sigut ateses 449 persones trans* i 167 del seu entorn.

Identitat sentida
Tal com expressa Almirall, “la identitat sentida és un sentiment molt profund que manifesta que tu saps qui ets, pel que fa al gènere, però la resta no t’ho reconeix”. En aquest sentit, el projecte es desmarca de l’atenció tradicional que tracta la transsexualitat com a un trastorn d’identitat de gènere que requereix d’una atenció psiquiàtrica per accedir als tractaments hormonals i quirúrgics. Així, el Servei Trànsit atén les necessitats i expectatives de les persones trans*, ja siguin adultes o menors, del seu entorn i dels professionals sanitaris, per tal de sensibilitzar i formar tots els àmbits implicats.

Els professionals sanitaris dels centres d’atenció primària poden derivar pacients al Servei Trànsit quan una persona demani assessorament sobre el procés de transició, quan hagi manifestat el seu desig d’iniciar el trànsit o bé tingui problemes de salut atribuïbles a aquest procés. Si bé, davant un dubte, qualsevol persona pot contactar al correu electrònic transit.bcn.ics@gencat.cat enviant el codi d’identificació personal (CIP) de la targeta sanitària.

Atenció a persones trans*, al seu entorn i als professionals sanitaris
El servei assessora les persones trans* de totes les possibilitats mèdiques, quirúrgiques, psicològiques i socials perquè la persona prengui un decisió lliure amb tota la informació sobre hormones, intervencions, o l’existència d’associacions i altres col·lectius de suport.

A més, els professionals l’acompanyen en el seu procés de transició, ja sigui en l’inici i seguiment de tractaments hormonals, en la inclusió en la llista d’espera quirúrgica o en el lliurament d’informes per al canvi de nom i sexe en el Document Nacional d’Identitat. I també ofereix suport psicològic tant a les persones trans* com al seu entorn, en sessions individuals i grupals, i atenció a les necessitats de recursos socials.

Al tractar-se d’una unitat única, el Servei Trànsit també té l’objectiu de participar en el desplegament d’aquest model d’atenció per tota Catalunya de forma progressiva. En aquest sentit, té un paper destacat en la recerca, la docència i la difusió de l’atenció a persones trans* per tal de donar resposta a les necessitats dels equips d’atenció primària i d’altres professionals de la salut.

Una reivindicació a la societat
Rebutjar la consideració que la transsexualitat és una malaltia i la defensa de la diversitat i dels drets d’aquest col·lectiu han sigut els principals missatges de les celebracions del dia internacional del orgull LGTBI (lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i interssexuals), que va reunir més d’un milió de persones l’últim cap de setmana de juny de 2017 al World Pride de Madrid. Aquestes reivindicacions continuaran la primera setmana de juliol al Pride Barcelona.

Dades de contacte:
Servei Trànsit
CAP Numància
Carrer de Numància, 23, 1a planta
Correu electrònic: transit.bcn.ics@gencat.cat

Exemple d’aparició del Servei Trànsit als mitjans